|
|
|
|
|
|
|
|
Lån  


 
Kanoture Jylland
Kongeå

Kongeå (tysk: Königsau) danner grænsen mellem Nørrejylland og Sønderjylland.

I perioden 1864-1920 fungerede den også i alt væsentligt som grænse mellem Danmark og Tyskland. I middelalderen kaldtes åen for Skodborg Å efter den kongelige borg Skodborghus, der lå ved et overgangssted syd for Vejen. Der var i århundreder toldgrænse ved Kongeåen, der skilte Kongeriget Danmark fra Hertugdømmet Slesvig.

Åen udspringer sydøst for Vejen og Vamdrup og udløber efter ca. 50 km i Vadehavet nord for Ribe.

Kongeåenhører til en af de smukkeste vandløb i Danmark og er ca. 50 km. lang. Ved Foldingbro er der mulighed for overnatning på en campingplads eller en hyggelig kro. Der er også en campingplads ved Villebøl, som ligger umiddelbart syd for åen.

Ribe å

Åen gennemløber Ribe by, hvor den deler sig i henholdsvis Ribe Østerå og Ribe Vesterå. Efter Ribe løber åen mod Vadehavet, som nås gennem Kammerslusen. Ribe å er 70 km lang.

Brede å

Brede Å er en å i Sønderjylland med udmunding i Vadehavet ved Ballum Sluse. Åen kaldes Brede Å fra Løgumkloster, og dens fortsættelse Lobæk udspringer et pænt stykke øst for denne by. Vest for Løgumkloster passerer ået blandt andet Bredebro på sin vej mod havet. Den er ca. 48 km lang, deraf ca. 21 km på den strækning, hvor den hedder Brede Å.

Som andre af vestkystens åer blev også Brede Å udsat for en udretning af hensyn til landbrugets mulighed for bedre at udnytte de frodige områder nær åen.

Åen har et rigt dyreliv og virker blandt andet som gydeplads for laks og havørred, men også ål, snæbel, gedde og stalling lever der. Rekreativt anvendes åen derfor blandt andet til lystfiskeri.

Holme Å

Holme Å er et tilløb til Varde Å. Åen løber på det sidste stykke af sit forløb i den kunstige elværkssø Karlsgårde Sø. Dette betyder, at der ikke kommer ret mange havørreder og laks i Holme Å. Turen starter fra Starup/Tofterup og er på 16 km.Åen er stort set ureguleret, og den løber gennem et varieret terræn i en bred ådal med enge, heder og plantager. Kanalen ender i Karlsgårde Sø, hvor der er mulighed for overnatning og fortsættelse af turen på Varde Å.

Ansager Å

Ansager Å er en omkring 20 kilometer lang å i Vestjylland, der ved sit sammenløb med Grindsted Å et par kilometer vest for byen Ansager, ovenfor Ansager Stemmeværk danner Varde Å. Åen begynder lidt øst for bebyggelsen Donslund cirka 12 km syd for Grindsted, hvor et par bække løber sammen. Åen løber mod nordvest forbi Baldersbæk- og Lundgård Plantager, hvor et areal på 337 hektar blev fredet i 1971; videre til Krogager og Stenderup, hvor den krydser Diagonalvejen mellem Østjylland og Esbjerg, hvor den får tilløb fra flere mindre vandløb. Herfra fortsætter den i mere og vestlig retning til Ansager, hvor Kærbæk støder til fra nordøst, for så at løbe sammen med Grindsted Å vest for byen.

Åen er 3-6 m bred med en jævn til frisk strøm; Den har en fin vandkvalitet, og der findes både stalling, bækørred og havørred, og er et yndet fiskevand. Åen er ikke reguleret, så den snor sig frit i selve løbet, men er præget af mange dambrug; der arbejdes på at få fjernet alle opstemninger, så vildfisken kan nå op og gyde.

Grindsted Å

Grindsted Å udspringer på den jyske højderyg ca. 10 km øst for Billund. Herfra løber åen mod vest over hedesletten. Vest for Ansager løber åen sammen med Ansager Å og bliver til Varde Å.

Silkeborgsøerne

Silkeborgsøerne er ikke et officielt, men meget brugt navn for søerne omkring Silkeborg. I første række menes de søer som Hjejlen og de andre rutebåde til Himmelbjerget sejler på: Brassø, Borresø og Julsø, og småsøerne omkring disse: Slåensø og Avnsø (Brillerne). Også de øvrige søer rundt om Silkeborg regnes til Silkeborgsøerne: Vejlsø, Almindsø, Ørnsø og Silkeborg Langsø.

Skjern Å

Skjern Å er en å med karakter af flod på det nedre løb. Den er beliggende i det vestlige Jylland og er Danmarks vandrigeste vandløb.
Skjern Å er Danmarks fjerdelængste å. Skjern Å løber blandt andet tæt forbi byen Skjern, som har navn efter åen. Skjern Å har udløb i Ringkøbing Fjord ved Skjern å deltaet, som i øvrigt er Danmarks eneste floddelta. Store områder omkring den nedre del af åen og dens tilløb fra Arnborg til udløbet i Ringkøbing Fjord er udpeget til nationalpark. Længden er ca. 96 km.

Karup Å

Karup Å er et midtjysk vandløb. Før 1970 dannede åen grænsen mellem Viborg og Ringkøbing amter. Karup Å er Danmarks 6. største vandløb. Et område på 500 ha langs åen over en strækning på 20 km, på strækningen mellem Karup og Hagebro, blev fredet 1964, og hele strækningen fra Karup til Skive, i alt 1.008 ha) er nu EU-habitatområde. Længden er ca. 78 km.

Karup Å s begyndelse er ved Skygge nordvest for Engesvang, hvor Bording Å, og Skygge Å løber sammen. Et par kilometer syd for Karup får den tilløb fra øst, af Haller Å, der kommer fra området omkring Hauge Sø, ved Grathe Hede, syd for Thorning. Ca. 10 km nordvest for Karup, er der ved Resen, tilløb fra Resen Bæk, der sammen med det lidt nordligere tilløb Sejbæk, afvander Alheden og Kongenshus Mindepark. Ved Hagebro kommer fra venstre bred, den fra syd kommende Haderup Å. Åen fortsætter mod nord, hvor den på det sidste stræk løber paralelt med Koholm Å, der afvander Flynder Sø og Stubbe Sø ved Hjerl Hede; Ved Lundbro, i den sydvestlige ende af Skive, løber de to åer sammen, og munder ud i Skive Fjord syd for byens havn.

Lindenborg Å

Lindenborg Å er en 47 km lang å i Østhimmerland, der har sit udspring i samme kildevæld lidt syd for Rold Skov, som også er udspring for Simested Å, der løber mod syd, men Lindenborg Å løber mod nord. Ådalen er fredet (ca. 1000 ha) ind gennem Rold Skov; Åen passerer den tidligere afvandede Gravlev Sø, der er blevet gendannet og får tilløb fra flere kilder, blandt andre Ravnkilde for foden af Rebild Bakker. Ved Støvring drejer den mod øst, og passerer herregården Lindenborg Gods, som har givet navn til åen. Kort derefter får den tilløb fra syd fra Skibsted Å, hvorefter den drejer mod nord igen, og løber ud i Limfjorden ved Storvorde, cirk 10 km vest for fjordens udløb i Kattegat ved Hals.

Uggerby Å

Uggerby Å er en 66 km lang å i Vendsyssel. Åen udspringer ved Sterup syd for Hjørring, løber gennem Ilbro, Sønderskov, Sindal, Mosbjerg og Bindslev til sit udløb i Tannisbugt nord/vest for Tversted.

Åens vandkvalitet er god, og den løber mange steder gennem meget naturskønne områder. Den er derfor også meget benyttet af såvel kanofarere som lystfiskere.

Der er indrettet primitive lejrpladser ved åen nær Sindal, Mosbjerg og i Bindslev.

Kategorier på sider:

Kanoture Sverige Kanoture Sjælland Kanoture Fyn Redningsveste Camping Kano Gode råd til lejrlivet Fiskegrej Gode råd kanotur Kajak Outlet Pakkerejser Sommerhus leje Hotel Sportstøj Tøj Flyrejser Kanoture Jylland Rejser og Ferie Kanoture skåne Friluftsudstyr Kampagnetilbud Pakkeliste
 
 
 Du er her: Kanotur - Rejser Kanotur - - Hvad er Kanotur en et   

Der tages intet ansvar for oplysningerne på denne side. Siden kan kun betragtes som vejledende.